Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP-1085-2021 Kompleksowa dostawa oleju opałowego obejmująca sprzedaż i dostawę oleju opałowego do Kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-1085-2021 2021-11-17 10:53 2021-12-14 11:00
2. ZP-1054-2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ZP-1054-2021 2021-11-15 09:46 2021-12-13 11:00
3. ZP-1071-2021 Serwis aparatury firmy Olympus ZP-1071-2021 2021-11-12 10:42 2021-12-10 11:00
4. ZP-1102-2021 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych niezakaźnych oraz chemicznych” ZP-1102-2021 2021-11-22 14:41 2021-12-07 11:00
5. ZP-1015-2021A „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ” ZP-1015-2021A 2021-11-26 14:39 2021-12-06 11:30
6. ZP-0957-2021A „Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych” ZP-0957-2021A 2021-11-26 08:44 2021-12-06 11:00
7. ZP-0977-2021-G „Zakup środków trwałych na potrzeby adaptacji pomieszczeń Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” ZP-0977-2021-G 2021-11-25 12:58 2021-12-03 11:00
8. ZP-0977-2021E Zakup środków trwałych na potrzeby adaptacji pomieszczeń Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-0977-2021E 2021-11-18 15:29 2021-11-26 11:00
9. ZP-0987-2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP-0987-2021 2021-10-20 11:14 2021-11-25 11:00
10. ZP-0921-2021B Modernizacja stacji odwadniania osadu – podczyszczania w WSS w Czerwonej Górze ZP-0921-2021B 2021-11-05 12:59 2021-11-23 11:00
11. ZP-0985-2021 „Zakup wyposażenia socjalno-biurowego (meble) w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc – część I” ZP-0985-2021 2021-10-15 09:44 2021-11-15 11:00
12. ZP-1015-2021 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-1015-2021 2021-10-22 17:21 2021-11-08 11:00
13. ZP-0977-2021 „Zakup środków trwałych na potrzeby adaptacji pomieszczeń Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” ZP-0977-2021 2021-10-18 14:47 2021-11-02 11:30
14. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i aparatury do endoskopii ZP-0698-A-2021 2021-09-29 11:27 2021-11-02 11:00
15. ZP-0921-2021A Modernizacja stacji odwadniania osadu - podczyszczania w WSS w Czerwonej Górze ZP-0921-2021A 2021-10-12 13:27 2021-10-28 11:00
16. ZP-0939-2021 „Zakup wyrobów medycznych w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc” ZP-0939-2021 2021-10-01 09:46 2021-10-28 11:00
17. ZP-0903-2021 Dostawa środków ochrony indywidualnej ZP-0903-2021 2021-09-22 09:43 2021-10-25 11:00
18. ZP-0875-A-2021 Opracowanie dokumentacji do budowy oraz przeprowadzenie I Etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich ZP-0875-A-2021 2021-10-05 14:23 2021-10-20 11:00
19. ZP-0978-2021 "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc" ZP-0978-2021 2021-10-11 11:04 2021-10-19 11:00
20. ZP-0928-2021A Naprawa uszkodzeń armatury kotłowni i wymiennikowni WSS ZP-0928-2021A 2021-10-08 14:58 2021-10-18 11:00
21. ZP-0957-2021 „Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych” ZP-0957-2021 2021-10-01 12:17 2021-10-13 11:00
22. ZP-0868-2021 Dostawa produktów leczniczych ZP-0868-2021 2021-09-08 09:44 2021-10-11 11:00
23. ZP-0952-2021 „Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” ZP-0952-2021 2021-09-28 14:01 2021-10-07 11:00
24. ZP-0921-2021 Modernizacja stacji odwadniania osadu – podczyszczania w WSS w Czerwonej Górze ZP-0921-2021 2021-09-20 14:32 2021-10-05 11:00
25. ZP-0928-2021 Naprawa uszkodzeń armatury kotłowni i wymiennikowni WSS ZP-0928-2021 2021-09-21 09:45 2021-09-29 11:00
26. ZP-0853-2021 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni ZP-0853-2021 2021-09-16 15:47 2021-09-28 11:00
27. ZP-0847-2021 „Przeglądy okresowe sprzętu medycznego” ZP-0847-2021 2021-08-27 10:46 2021-09-27 11:00
28. Opracowanie dokumentacji do budowy oraz przeprowadzenie I Etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich ZP-0875-2021 2021-09-08 10:08 2021-09-23 11:00
29. ZP-0872-2021 "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w 2021 roku w zakresie torakochirurgii" ZP-0872-2021 2021-09-03 10:05 2021-09-17 11:00
30. ZP-0420-F-2021 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w terapii oddechowej ZP-0420-F-2021 2021-09-02 10:55 2021-09-15 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne