Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP-0600-2024 Doposażenie w urządzenia medyczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – cz. II ZP-0600-2024 2024-04-19 10:28 2024-05-22 11:00
2. ZP-0613-2024 Zakup 50 sztuk koncentratorów tlenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. ZP-0613-2024 2024-04-19 12:17 2024-04-29 11:00
3. ZP-0550-2024 Dostawa i montaż dwóch zbiorników na tlen ciekły oraz dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiorników. ZP-0550-2024 2024-04-18 12:29 2024-04-26 11:00
4. ZP-0569-2024 Doposażenie w urządzenia medyczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – cz. I ZP-0569-2024 2024-04-15 13:06 2024-04-24 11:00
5. ZP-0480-2024 „Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych, piorunochronnych i stacji transformatorowych” ZP-0480-2024 2024-04-09 11:21 2024-04-17 11:00
6. ZP-0260-2024 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania higieny, dezynfekcji, gromadzenia odpadów szpitalnych, utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych transportu wewnątrzszpitalnego oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego. ZP-0260-2024 2024-03-07 12:33 2024-04-15 11:00
7. ZP-0262-2024 „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja8/2023/7086/PolskiLad) ZP-0262-2024 2024-03-11 09:53 2024-04-15 11:00
8. ZP-0199-A-2024 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i aparatury do endoskopii. ZP-0199-A-2024 2024-03-21 14:11 2024-04-05 11:00
9. ZP-0268-2024 Dostawa staplerów, ładunków, klipsów i elektrod ZP-0268-2024 2024-02-23 10:23 2024-03-27 11:00
10. ZP-0200-2024 „Serwis tomografu komputerowego Revolution Evo wraz ze stacjami opisowymi, automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu, AW Serwerem oraz modernizacją systemu” ZP-0200-2024 2024-02-06 09:47 2024-03-15 11:00
11. ZP-0280-2024 Wykonywanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy. ZP-0280-2024 2024-02-27 12:25 2024-03-08 11:00
12. ZP-0085-2024 Dostawa produktów leczniczych ZP-0085-2024 2024-01-19 09:45 2024-02-20 11:00
13. ZP-0199-2024 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i aparatury do endoskopii ZP-0199-2024 2024-02-06 15:35 2024-02-19 11:00
14. ZP-0001-2024 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP-0001-2024 2024-01-15 10:39 2024-02-19 11:00
15. ZP-0060-A-2024 Serwis myjni FD 1810 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-0060-A-2024 2024-01-31 13:11 2024-02-09 11:00
16. ZP-0042-A-2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych ZP-0042-A-2024 2024-01-30 13:26 2024-02-08 11:00
17. ZP-0002-2024 Dostawa wraz z dzierżawą aparatury medycznej na potrzeby leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego ZP-0002-2024 2024-01-03 12:42 2024-02-02 11:00
18. ZP-0044-2024 Dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego dla personelu medycznego i personelu niemedycznego. ZP-0044-2024 2024-01-18 13:17 2024-01-26 11:00
19. ZP-0060-2024 Serwis myjni FD 1810 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-0060-2024 2024-01-12 11:05 2024-01-22 11:00
20. ZP-0042-2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych ZP-0042-2024 2024-01-10 12:08 2024-01-18 11:00
21. ZP-1783-2023 Serwis aparatury medycznej i sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-1783-2023 2023-12-22 13:31 2024-01-04 11:00
22. ZP-1420-A-2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu. ZP-1420-A-2023 2023-11-22 10:44 2023-12-19 11:00
23. ZP-1696-2023 Dostawa gazów medycznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą i legalizacją butli ZP-1696-2023 2023-12-08 13:30 2023-12-18 11:00
24. ZP-1525-A-2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie: ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3, tj. resztek pokonsumpcyjnych niezakaźnych oraz odpadów z podoczyszczalni ścieków. ZP-1525-A-2023 2023-12-08 14:18 2023-12-18 11:00
25. ZP-1670-2023 Dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego dla personelu medycznego i personelu niemedycznego oraz serwet i odzieży operacyjnej barierowej z podziałem na 4 części. ZP-1670-2023 2023-11-29 13:26 2023-12-13 11:00
26. ZP-1480-A-2023 Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji ZP-1480-A-2023 2023-11-30 12:09 2023-12-08 11:00
27. ZP-1629-2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych ZP-1629-2023 2023-11-23 08:16 2023-12-06 11:00
28. ZP-1284-C-2023 Dostawa zestawów komputerowych i niezbędnego osprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-1284-C-2023 2023-11-14 14:53 2023-11-27 11:00
29. ZP-1525-2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3, tj. resztek pokonsumpcyjnych niezakaźnych oraz odpadów z podoczyszczalni ścieków. ZP-1525-2023 2023-11-10 14:16 2023-11-21 11:00
30. ZP-1420-2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu. ZP-1420-2023 2023-10-17 11:42 2023-11-16 11:00
Legenda
- Current
- Archive