Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP-0738-B-2022 Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu I etap ZP-0738-B-2022 2022-08-03 13:57 2022-08-18 11:00
2. ZP-0892-2022 Remont części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ ZP-0892-2022 2022-07-28 15:23 2022-08-12 11:00
3. ZP-0640-2022 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku” ZP-0640-2022 2022-07-01 10:37 2022-08-08 11:00
4. ZP-0714-A-2022 Przebudowa wraz z adaptacją przestrzeni garażowej na potrzeby administracyjno – socjalno - magazynowe oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowych w poziomie piwnic ZP-0714-A-2022 2022-07-22 13:10 2022-08-08 11:00
5. ZP-0822-2022 Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID-19 ZP-0822-2022 2022-07-18 14:04 2022-08-02 11:00
6. ZP-0479-B-2022 Sukcesywna dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do magazynów w siedzibie Zamawiającego ZP-0479-B-2022 2022-07-22 12:41 2022-08-01 11:00
7. ZP-0738-A-2022 Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu I etap ZP-0738-A-2022 2022-07-15 10:49 2022-08-01 11:00
8. ZP-0685-2022-A „Wyposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” ZP-0685-2022-A 2022-07-18 11:25 2022-07-27 11:00
9. ZP-0680-2022 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń i środków ochrony indywidualnej ZP-0680-2022 2022-06-22 09:43 2022-07-25 11:00
10. ZP-0685-2022 Wyposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-0685-2022 2022-06-15 10:49 2022-07-14 11:00
11. ZP-0738-2022 Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu I etap ZP-0738-2022 2022-06-29 09:26 2022-07-14 11:00
12. ZP-0714-2022 Przebudowa wraz z adaptacją przestrzeni garażowej na potrzeby administracyjno–socjalno- magazynowe oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowych w poziomie piwnic ZP-0714-2022 2022-06-21 11:09 2022-07-11 11:00
13. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do planowania przedoperacyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-0747-2022 2022-06-28 14:29 2022-07-08 11:00
14. ZP-0479-A-2022 Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych i zasilaczy awaryjnych UPS do magazynów w siedzibie Zamawiającego ZP-0479-A-2022 2022-06-27 12:19 2022-07-05 11:00
15. ZP-0643-2022 „Kompleksowe utrzymanie higieny i dezynfekcji pomieszczeń, gromadzenia odpadów szpitalnych, utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych, zielonych, transportu wewnątrzszpitalnego oraz czynności pomocniczych na zlecenie personelu na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc” ZP-0643-2022 2022-06-08 15:03 2022-07-05 11:00
16. ZP-0500-A-2022 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze – dostawa aparatury medycznej oraz oprogramowania” ZP-0500-A-2022 2022-06-22 12:52 2022-07-01 11:00
17. ZP-0586-2022 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz dostarczenie materiałów do pakowania odpadów ZP-0586-2022 2022-05-20 14:37 2022-06-22 11:00
18. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do planowania przedoperacyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-0600-2022 2022-06-07 13:02 2022-06-15 11:00
19. ZP-0615-2022 „Dostawa gazów medycznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą i legalizacją butli” ZP-0615-2022 2022-05-26 12:23 2022-06-03 11:00
20. ZP-0457-2022 „Dostawa i montaż systemu oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni (jonizacji katalitycznej) w układach wentylacji mechanicznej” ZP-0457-2022 2022-05-04 10:09 2022-06-03 11:00
21. ZP-0500-2022 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze – dostawa aparatury medycznej oraz oprogramowania ZP-0500-2022 2022-05-16 11:17 2022-05-31 11:00
22. ZP-0517-2022 „Kompleksowa naprawa układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze" ZP-0517-2022 2022-05-20 14:18 2022-05-30 11:00
23. Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych ZP-0540-2022 2022-05-16 11:38 2022-05-30 11:00
24. ZP-0545-2022 Zakup wyposażenia socjalno-biurowego (meble) w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc. ZP-0545-2022 2022-05-10 11:52 2022-05-18 11:00
25. ZP-0345-2022 DOSTAWA I WDROŻENIE E-USŁUG DLA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI) ORAZ SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW (SEOD) ZP-0345-2022 2022-04-01 13:30 2022-05-18 11:00
26. ZP-0441-2022 „Zakup wyposażenia socjalno-biurowego (meble) w ramach Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc – część III” ZP-0441-2022 2022-04-20 14:36 2022-05-16 11:00
27. ZP-0479-2022 „Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych do magazynów w siedzibie Zamawiającego” ZP-0479-2022 2022-05-04 12:40 2022-05-16 11:00
28. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawa aparatu ZP-0490-2022 2022-05-02 13:23 2022-05-10 11:00
29. ZP-0482-2022 „Dostawa wraz z dzierżawą aparatury medycznej na potrzeby leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego” ZP-0482-2022 2022-04-29 12:39 2022-05-09 11:00
30. ZP-0298-A-2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych ZP-0298-A-2022 2022-04-19 10:21 2022-04-29 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne