Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP-0400-2023 Prace adaptacyjne w WSS w ramach zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń OIT na potrzeby utworzenia dodatkowego łóżka intensywnej terapii” ZP-0400-2023 2023-03-21 08:54 2023-04-05 11:00
2. ZP-0310-2023 Dostawa endoprotez, implantów, biomateriałów i materiałów do rekonstrukcji ortopedycznych ZP-0310-2023 2023-03-07 09:33 2023-04-04 11:00
3. ZP-0237-2023 Dostawa produktów leczniczych ZP-0237-2023 2023-02-28 09:16 2023-03-28 11:00
4. ZP-0271-2023 Wyposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – cz. I ZP-0271-2023 2023-02-22 12:10 2023-03-22 11:00
5. ZP-0301-2023 Prace adaptacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach zadania pn.: „Zakup aparatu do kruszenia metodą ESWL z aparatem rentgenowskim typu ramię C wraz adaptacją pomieszczeń w obrębie Przychodni Przyszpitalnej” ZP-0301-2023 2023-03-06 13:46 2023-03-21 11:00
6. ZP-0240-2023 Dostawa ureterorenoskopów giętkich wraz z dzierżawą jednostki sterującej do zabiegów endoskopowych. ZP-0240-2023 2023-02-24 13:05 2023-03-08 11:00
7. ZP-0115-2023 DOSTAWA I WDROŻENIE E-USŁUG DLA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI) ZP-0115-2023 2023-01-20 10:45 2023-03-08 11:00
8. ZP-0277-2023 Wykonywanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy ZP-0277-2023 2023-02-27 14:22 2023-03-08 11:00
9. ZP-0251-2023 Stworzenie stanowisk wydruku wraz z kompleksową obsługą serwisowo - eksploatacyjną ZP-0251-2023 2023-02-21 10:05 2023-03-08 11:00
10. ZP-0152-2023 - Dostawa staplerów, ładunków, klipsów i elektrod. ZP-0152-2023 2023-02-03 10:26 2023-03-07 11:00
11. ZP-1620-2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP-1620-2022 2022-12-28 12:02 2023-01-30 11:00
12. ZP-1629-2022 Dostawa produktów leczniczych – chemioterapia ZP-1629-2022 2022-12-28 15:15 2023-01-05 11:00
13. ZP-1521-2022 Dostawa wraz z dzierżawą aparatury medycznej na potrzeby leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego ZP-1521-2022 2022-12-06 09:40 2023-01-04 11:00
14. Dostawa endoprotez, implantów, biomateriałów i materiałów do rekonstrukcji ortopedycznych ZP-1301-2022 2022-12-06 11:53 2023-01-03 11:00
15. ZP-1454-2022 Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich ZP-1454-2022 2022-11-21 13:33 2022-12-06 11:00
16. ZP-1434-2022 Dostawa materiałów biurowych, druków samokopiujacych, książek, etykiet ZP-1434-2022 2022-11-21 12:06 2022-11-29 11:00
17. ZP-1330-2022 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu” ZP-1330-2022 2022-10-31 09:53 2022-11-29 11:00
18. ZP-1417-2022 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych niezakaźnych” ZP-1417-2022 2022-11-16 12:33 2022-11-25 11:00
19. ZP-1316-2022 Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-1316-2022 2022-10-25 15:11 2022-11-03 11:00
20. ZP-1280-2022 Kompleksowa, całoroczna obsługa urządzeń kotłowni i obiektów z nią związanych ZP-1280-2022 2022-10-17 14:49 2022-10-26 11:00
21. ZP-0738-D-2022 „Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu I etap” ZP-0738-D-2022 2022-10-10 14:04 2022-10-25 11:00
22. ZP-0680-A-2022 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń i środków ochrony indywidualnej ZP-0680-A-2022 2022-10-05 11:13 2022-10-20 11:00
23. ZP-1140-A-2022 „Dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą” ZP-1140-A-2022 2022-10-11 10:59 2022-10-19 11:00
24. ZP-1017-B-2022 Dostawa materiałów medycznych do sterylizacji ZP-1017-B-2022 2022-10-10 14:22 2022-10-18 11:00
25. ZP-1128-2022 Przeglądy okresowe sprzętu medycznego ZP-1128-2022 2022-09-22 14:07 2022-10-10 11:00
26. ZP-1080-2022 Świadczenie usług w zakresie przewozu środkiem transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ZP-1080-2022 2022-09-09 09:29 2022-10-10 11:00
27. ZP-0892-B-2022 Remont części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ ZP-0892-B-2022 2022-09-21 13:04 2022-10-07 11:00
28. ZP-0995-2022 Dostawa produktów leczniczych ZP-0995-2022 2022-09-09 10:12 2022-10-06 11:00
29. ZP-1090-A-2022 Modernizacja układu wentylacji Działu Endoskopii wraz z montażem dodatkowych klimatyzatorów ZP-1090-A-2022 2022-09-27 14:28 2022-10-05 11:00
30. ZP-1130-A-2022 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – dostawa mebli na wymiar ZP-1130-A-2022 2022-09-23 10:59 2022-10-04 11:00
Legenda
- Current
- Archive